Slovo partnera

&nsbp;

Těší nás, že i letos může Vodafone jako partner soutěže Odpovědná firma roku vyjádřit podporu firmám, které se rozhodly jít v podobných šlépějích a chtějí se tak významně podílet na společenské odpovědnosti, která by měla být důležitým pilířem každé firmy.

Rádi bychom touto cestou upozornili na menší regionální firmy, které se společenské odpovědnosti chtějí intenzivně věnovat. Chceme poukázat na to, že společenská odpovědnost není pouze doménou velkých nadnárodních firem. I malé a střední firmy mohou být vzorem a inspirací pro ostatní.

Vodafone chce jako lídr v oblasti společenské odpovědnosti jít ostatním firmám příkladem. Dlouhodobě se snažíme především snižovat dopady na životní prostředí a vracet část zisku do společnosti. Jako první firma v ČR jsme se veřejně zavázali snížit do roku 2020 emise CO2 na polovinu, poskytujeme naše technologie ve prospěch potřebných, podporujeme firemní dobrovolnictví a dárcovství krve. Prostřednictvím Nadace Vodafone se zaměřujeme především na projekty na podporu mladých lidí, znevýhodněných skupin a přenos znalostí do neziskového sektoru. Mnohá ocenění v oblasti společenské odpovědnosti jsme získali i díky aktivnímu zapojení našich zaměstnanců do řady těchto projektů.

S radostí uvidíme i další firmy, jak se stejně jako my s nadšením pouští do různých projektů společenské odpovědnosti!« zpět