Startuje nový ročník anticeny Absurdita roku

&nsbp;

Dne 26. dubna 2012 v 11 hodin bude na Václavském náměstí v Praze slavnostně zahájen nový ročník ankety Absurdita roku. Cílem této anticeny je upozornit na nejnesmyslnější byrokratické povinnosti, které ukládají úřady podnikatelům a iniciovat jejich odstranění. Své „kandidáty“ na Absurditu roku můžete nominovat od 26. 4. 2012 na našich webových stránkách. Zde se také mohou registrovat firmy a živnostníci sedmého ročníku soutěží o Ceny Hospodářských novin Vodafone Firma roku 2012 a Era Živnostník roku 2012, v rámci kterých se Absurdita roku vyhlašuje.


Na happeningu bude zároveň předáno ocenění za přínos českému podnikání. Titulem Patron českého podnikání je každoročně oceňován jednotlivec, instituce či úřad, který nejvíce přispěje ke zlepšení podnikatelského prostředí v České republice. Účastníky happeningu budou i zástupci titulárních partnerů soutěží, kterými jsou společnost Vodafone Czech Republic a.s. a Era. Dále jsou pozváni zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu a reprezentanti Hospodářské komory ČR, která je odborným garantem podnikatelských soutěží a převzala nad nimi spolu s hejtmany všech krajů České republiky záštitu.

Pohled do historie Absurdity roku:

Anticena Absurdita roku získala prestižní ocenění na mezinárodním festivalu reklamy a komunikace ve slovinské Portoroži Zlatou cenu Golden Drum, jedno z 5 hlavních ocenění v kategorii public relations. V letošním roce bude Absurdita roku vyhlášena již pošesté. Do finále hlasování o Absurditu roku postupuje 7 nejnesmyslnějších požadavků ze strany státu. Vítěze určí hlasování veřejnosti a vítězná Absurdita bude vyhlášena na Václavském náměstí v Praze v listopadu 2012.

V uplynulých 5 ročnících této anticeny zvítězily následující nesmyslné požadavky ze strany úřadů. Některé z nich se podařilo zrušit téměr okamžitě, ostatní stále čekají.


Rok 2007:
„Stánek na výstavě“ - podnikatelská povinnost nahlásit tři dny dopředu živnostenskému úřadu v místě, kde je umístěna trvalá provozovna, záměr jet se stánkem na výstavu nebo pouť. Podnikatel měl také oznámit ukončení cesty a tím i dočasné uzavření provozovny.
Absurdita byla odstraněna novelou živnostenského zákona.

Rok 2008:
„S ekologicky čistou zeminou na skládku“ - zákon o odpadech se nevztahuje na vytěžené zeminy, které vyhovují limitům znečištění. V důsledku neexistence vyhlášky musí podnikatelé nakládat s vytěženou zeminou, která může být jakkoliv ekologicky čistá, jako s odpadem. Nejen že nevyužijete vytěženou zeminu, ale musíte ji znehodnotit a navíc zaplatit skládkovné. Navíc si kvůli transportu zeminy musíte vyřídit povolení pro zacházení s odpady nebo si najmout specializovanou firmu.
Tento nesmyslný požadavek byl vyřešen v rámci nového zákona o odpadech.

Rok 2009:
„Velké zrcadlo, lednička a dvě nášlapné váhy do fyzioterapeutické ordinace“ - zákon ukládá provozovateli fyzioterapeutické ordinace mít mimo jiné v ordinaci velké zrcadlo, ledničku a 2 nášlapné váhy. Fyzioterapeut se ve své ordinaci neobejde bez dalších nástrojů a pomůcek, přičemž povinnost mít lednici je úplně zbytečná.
Tento nesmyslný požadavek byl odstraněn ještě v roce 2009.

Rok 2010:
„Na státní úřad s dokumenty, které jsou úřadem online aktualizované“ – zákon ukládá občanům přinést si na správu sociálního zabezpečení s sebou výpis z obchodního rejstříku a to i přesto, že jsou tyto údaje online aktualizované ministerstvem financí. Mělo by být samozřejmostí, pokud by tyto informace nebyly veřejnosti přístupné, že si úřad dokumenty a osvědčení jiným úřadem obstará sám.
Tento požadavek zrušila Česká správa sociálního zabezpečení ihned po jejím vyhlášení.

Rok 2011:
„S výpisem z trestního rejstříku na soud“- zákon ukládá občanům povinnost při zakládání společnosti přinést rejstříkovému soudu výpis z Rejstříku trestů. Ten je ale pro soud dostupný online. Podnikatel tak již při vstupu do podnikání dostává touto povinností od státu na srozuměnou, že musí mezi jednotlivými kancelářemi běhat on a nikoli lejstra.
Tento absurdní požadavek byl zrušen vyhláškou s účinností od 1.1.2012.« zpět